Croeso i wéfan Llygad y Dydd!
Papur bro Dolgellau a'r Cylch, ar gael trwy Dragonsnaps, Cwt Gwyn, Garej Mallwyd, Eurospar a'r Eagles. Gwerthfawrogwn bob pryniad.

Llun clawr Rhifyn 63
Llun clawr Rhifyn 64
Llun clawr Rhifyn 65

Cysylltwch!

E-gyfeiriadau, i gyd @llygadydydd.cymru

golygydd - ar gyfer erthyglau, newyddion....

proc - rhowch "proc" i'r Llygad efo'ch syniadau!

hysbyseb - i drafod hysbysebu gyda ni

Trydar: @Llygad_y_Dydd

Gweplyfr: Llygad y Dydd

Dyddiadau Cau

2023
Deunydd erbyn Rhifyn ar gael
4 Medi 20 Medi
2 Hydref 18 Hydref
6 Tachwedd 22 Tachwedd
4 Rhagfyr 20 Rhagfyr
2024
8 Ionawr 24 Ionawr
5 Chwefror 21 Chwefror
4 Mawrth 20 Mawrth
1 Ebrill 17 Ebrill
9 Mai 22 Mai
3 Mehefin 19 Mehefin
15 Gorffennaf 1 Awst

-

Stori i'w Dweud?

Hoffen glywed gan bob busnes, pob clwb, pob cymdeithas, pob ysgol a phob unigolyn sydd â stori i'w dweud. Gellir gysylltu â'ch gohebydd pentre neu atom ni yn uniongyrchol.

Hysbysebion

Croesawir hysbysebion, ac mae help ar gael i lunio hysbyseb Gymraeg os ydych angen.
Lliw llawn neu ddu a gwyn - un pris!
Termau fesul rhifyn:

1/16 tudalen £10
1/8 tud. £20
1/4 tud. £40
1/2 tud. £80
Tud. gyfan £160

Hysbysebu am flwyddyn:
2 fis am ddim.
Cyfarchion: £5

Newyddion lleol gan bobl leol - mae Llygad y Dydd yn brosiect cymunedol.
Tîm o wirfoddolwyr sy'n gyfrifol am y cynnwys, y creu a'r dosbarthu.
Croesawir aelodau newydd i'r tîm!