Croeso i wéfan Llygad y Dydd!
Papur bro Dolgellau a'r Cylch, ar gael trwy Siop y Cymro, Cwt Gwyn, Garej Mallwyd a'r Eurospar. Gwerthfawrogwn bob pryniad, ac ers dechrau'r Cyfnod Clo mae fersiwn digidol hefyd ar gael. Cliciwch ar lun clawr isod i'w ddarllen.

Llun clawr Rhifyn 22
Llun clawr Rhifyn 23

Cysylltwch!

E-gyfeiriadau, i gyd @llygadydydd.cymru

golygydd - ar gyfer erthyglau, newyddion....

proc - rhowch "proc" i'r Llygad efo'ch syniadau!

hysbyseb - i drafod hysbysebu gyda ni

Trydar: @Llygad_y_Dydd

Gweplyfr: Llygad y Dydd

Ar bapur: yng ngofal Siop y Cymro

Dyddiadau Cau

2020
Deunydd erbyn Rhifyn ar gael
7 Medi 24 Medi
5 Hydref 22 Hydref
2 Tachwedd 19 Tachwedd
7 Rhagfyr 24 Rhagfyr
2021
4 Ionawr 21 Ionawr
1 Chwefror 18 Chwefror
1 Mawrth 18 Mawrth
5 Ebrill 23 Ebrill
3 Mai 20 Mai
7 Mehefin 24 Mehefin
12 Gorffennaf 29 Gorffennaf

-

Stori i'w Dweud?

Hoffen glywed gan bob busnes, pob clwb, pob cymdeithas, pob ysgol a phob unigolyn sydd â stori i'w dweud. Gellir gysylltu â'ch gohebydd pentre neu atom ni yn uniongyrchol.

Hysbysebion

Croesawir hysbysebion!
Cysylltwch am dermau.

Newyddion lleol gan bobl leol - mae Llygad y Dydd yn brosiect cymunedol.
Tîm o wirfoddolwyr sy'n gyfrifol am y cynnwys, y creu a'r dosbarthu.
Croesawir aelodau newydd i'r tîm!