Croeso i wéfan Llygad y Dydd!
Papur bro Dolgellau a'r Cylch, ar gael trwy Siop y Cymro, Cwt Gwyn, Garej Mallwyd a'r Eurospar. Gwerthfawrogwn bob pryniad, ac ers dechrau'r Cyfnod Clo mae fersiwn digidol hefyd ar gael. Cliciwch ar lun clawr isod i'w ddarllen.

Cysylltwch!

E-gyfeiriadau, i gyd @llygadydydd.cymru

golygydd - ar gyfer erthyglau, newyddion....

proc - rhowch "proc" i'r Llygad efo'ch syniadau!

hysbyseb - i drafod hysbysebu gyda ni

Trydar: @Llygad_y_Dydd

Gweplyfr: Llygad y Dydd

Ar bapur: yng ngofal Siop y Cymro

Dyddiadau Cau

2020
Deunydd erbyn Rhifyn ar gael
7 Medi 24 Medi
5 Hydref 22 Hydref
2 Tachwedd 19 Tachwedd
7 Rhagfyr 24 Rhagfyr
2021
4 Ionawr 21 Ionawr
1 Chwefror 18 Chwefror
1 Mawrth 18 Mawrth
5 Ebrill 23 Ebrill
3 Mai 20 Mai
7 Mehefin 24 Mehefin
12 Gorffennaf 29 Gorffennaf

-

Stori i'w Dweud?

Hoffen glywed gan bob busnes, pob clwb, pob cymdeithas, pob ysgol a phob unigolyn sydd â stori i'w dweud. Gellir gysylltu â'ch gohebydd pentre neu atom ni yn uniongyrchol.

Hysbysebion

Croesawir hysbysebion!
Cysylltwch am dermau.

Newyddion lleol gan bobl leol - mae Llygad y Dydd yn brosiect cymunedol.
Tîm o wirfoddolwyr sy'n gyfrifol am y cynnwys, y creu a'r dosbarthu.
Croesawir aelodau newydd i'r tîm!