Croeso i wfan Llygad y Dydd!
Mae'r papur ei hun ar gael ar bapur go iawn am 1 trwy Siop y Cymro, W.D. Wilkins, Cwt Gwyn a Garej Mallwyd.

Llun clawr Rhifyn 12

Cysylltwch!

E-gyfeiriadau, i gyd @llygadydydd.cymru

golygydd - ar gyfer erthyglau, newyddion....

proc - rhowch "proc" i'r Llygad efo'ch syniadau!

hysbyseb - i drafod hysbysebu gyda ni

Trydar: @Llygad_y_Dydd

Gweplyfr: Llygad y Dydd

Ar bapur: yng ngofal Siop y Cymro

Dyddiadau Cau

2019
Deunydd erbyn Rhifyn yn y siopau
Medi 9 Medi 26
Hydref 14 Hydref 31
Tachwedd 11 Tachwedd 29
Rhagfyr 2 Rhagfyr 18
2020
Ionawr 13 Ionawr 30
Chwefror 10 Chwefror 27
Mawrth 9 Mawrth 26
Ebrill 13 Ebrill 30
Mai 11 Mai 28
Mehefin 8 Mehefin 25
Gorff. 13 Gorff. 30

-

Stori i'w Dweud?

Hoffen glywed gan bob busnes, pob clwb, pob cymdeithas, pob ysgol a phob unigolyn sydd stori i'w dweud. Gellir gysylltu 'ch gohebydd pentre neu atom ni yn uniongyrchol.

Hysbysebion

Croesawir hysbysebion!

Termau fesul rhifyn:

Du a gwyn Lliw
1/16 tudalen £10 £15
1/8 tud. £15 £25
1/4 tud. £30 £40
1/2 tud. £60 £80

Hysbysebu am flwyddyn: 2 fis am ddim.

Cyfarchion: 5

Newyddion lleol gan bobl leol - mae Llygad y Dydd yn brosiect cymunedol.
Tm o wirfoddolwyr sy'n gyfrifol am y cynnwys, y creu a'r dosbarthu.
Croesawir aelodau newydd i'r tm!